אצלנו נמצאים כל העת מיכלי אצירה למחזור סוללות לכל דורש וללא תשלום או תמורה כל שהיא.

איסוף מוצר ישן מהלקוח לפי החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע”ב-2012 (“החוק“):

בהתאם לחוק, בעת קבלת ציוד חשמלי ואלקטרוני  שרכשתם אתם זכאים למסור למוביל, ללא תמורה, מוצר דומה למוצר שרכשתם לצורך פינוי.

החברה לא תפנה מוצרים ישנים בהתאם למקרים הקבועים בחוק.

ככל שנדרש פינוי חריג הכולל תוספת תשלום בהתאם לתעריף הובלות חריגות, החברה ו/או מי מטעמה יעדכנו אתכם ויקבלו את אישורכם מראש.

להלן ההנחיות לפינוי מוצר ישן:

 • המוצר הישן שמפונה חייב להיות מנותק ממים/חשמל/גז ובמקום נגיש לפינוי.
 • המוצר הישן שמפונה חייב להיות שלם עם כל חלקיו ונקי מאוכל ומכל לכלוך.
 • המוצר הישן שמפונה צריך להיות זהה או דומה במידותיו ובמהותו למוצר החדש שסופק.
 • ככל שאתם מעוניינים בפינוי המוצר הישן יש לתאם מראש עם נציג המכירות מולו בוצעה רכישת המוצר ולעדכן בכך את המוביל מיד עם הגעתו.
 • פינוי מזגן ישן – המזגן חייב להיות מפורק מהקיר ובמקום נגיש לפינוי.

להלן המקרים בהם המוביל רשאי לגבות תשלום נוסף בגין פינוי מוצר ישן:

 • פינוי מוצר ללא כל חלקיו או פינוי מוצר מלוכלך.
 • נדרש פירוק דלתות המוצר / העברת המוצר למקום אחר במקום האספקה/באותו בניין/ לכתובת אחרת.
 • נדרש פינוי באמצעות מנוף.
 • המוצר המפונה מחובר למים/חשמל/גז.
 • המוצר המפונה מצוי מתחת/מעל למוצר אחר.
 • פינוי מוצר שנמצא בקומה שלישית ומעלה.
 • פינוי מוצר שנדרש מעבר דרך מדרגות ספירלה/מדרגות צרות שמצריכות הרמה של המוצר.
 • מוצר שלא נכנס במעלית/לא עובר בחדר המדרגות/לא עובר בפתחי מקום האספקה.
 • סכום העסקה כולל הפרשי הצמדה למדד, ככל שיהיו ממועד ההזמנה ועד למועד התשלום בפועל.
 • שינוי בכתב יד שייעשה בטופס הזמנה זה לא יחייב את החברה.

 איסוף של מוצר ישן מבית לקוח

בהתאם להוראות החוק לטיפול בציוד אלקטרוני, חשמלי  התשע”ב 2012 (סעיפים 30 א’ 30 ג’)הינך זכאי/ת למסור, ללא תמורה או עלות פינוי,

במעמד קבלת המוצר שרכשת, מוצר דומה למוצר אותו רכשת.
בהתאם לחוק (סעיף 30 ד’) במכירה של מוצרים קטנים ו/או סוללות אין חובת איסוף מוצר ישן על ידי המוביל. ניתן להשליך את הפסולת בכל אחת ממאות הנקודות של תאגיד מאי אשר פרוסות ברחבי הארץ. מצורף לינק לרשימת מוקדי האיסוף לפסולת של תאגיד מאי

 • ניתן להגיע ולהשליך את הסוללות למתקן איסוף הסוללות בחנות פולק כלי עבודה, שדרות ההסתדרות 230, חיפה.

יש לתאם מראש את פינוי המוצר הישן. המוצר הישן ימסר על ידך בחנות בחיפה או למוביל שיספק לך את המוצר שרכשת ויועבר על ידינו למיחזור מוכר או שימוש חוזר.

לא תתאפשר מסירת מוצרים מזיקים.
במקרים הבאים הנחשבים לפינוי חריג ובאישור הלקוח מראש, רשאי המשווק לדרוש מהלקוח תשלום בגין פינוי המוצר הישן בהתאם לתעריף שנקבע להובלות חריגות והכל בהתאם להוראות “נוהל פינוי פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני מבית לקוח” של המשרד להגנת הסביבה מיום  24.07.2017.
כאשר הציוד הישן נמצא בקומה שלישית ומעלה בבניין שבו אין מעלית או כאשר לא ניתן להשתמש במעלית לשם הורדת הציוד הישן (במידה והלקוח מביא בעצמו את הציוד הישן לכניסת הבניין לא יגבה תשלום בגין הפינוי);
וכאשר יש צורך בפירוק חלק מהציוד הישן (למשל, פירוק דלת מקרר על מנת לפנותו).
לא יתבצע פינוי של ציוד ישן באמצעות מנוף.
לא יתבצע פינוי פסולת מוצרי גז הכולל: כיריים גז,מוצרי חימום גז וגריל גז .