מ-  עד- 

מכונת קרצוף בטון מנוע בנזין לניקוי, חספוס ומחיקת סימון מאספלט

FR-200VON ARX

מכונת קרצוף בטון מנוע בנזין לניקוי, חספוס ומחיקת סימון מאספלט

מקרצפת מנוע בנזין 6 כ"ס. רוחב קרצוף 20 ס"מ - כולל הגנה בפני חוסר שמן.

מכונת קרצוף בטון מנוע חשמלי לניקוי, חספוס ומחיקת סימון מאספלט

FR-200E-230vVON ARX

מכונת קרצוף בטון מנוע חשמלי לניקוי, חספוס ומחיקת סימון מאספלט

רוחב קרצוף 20 ס"מ, עומק קרצוף וסגמנטים פנטוגונליים עומק קרצוף עד 3 מ"מ. רוחב עבודה 200/300 מ"מ וסגמנטים פנטוגונליים עומק קירצוף עד 3 מ"מ מנוע חשמלי 3 כ"ס 230V, רוחב קירצוף 20 ס"מ משקל: 44 ק"ג