מ-  עד- 

גוף קושרת חוטי בניה

DTR180ZMakita

גוף קושרת חוטי בניה

גוף בלבד, לא כולל סוללות ומטען!

6799 ₪