תרסיס לניקוי קרבורטור 500 מ"ל

R577FORCH

תרסיס לניקוי קרבורטור 500 מ"ל

מסיר לכלוך ומשקעים ממערכת הדלק ומשפר תפקודי חיישנים, מתאים גם לרכבים עם ממיר קטליטי.

15 ₪