שבלונת העתקה וסימון

Contour Gauge DuplicatorPolack

שבלונת העתקה וסימון

מעתק ומשכפל בצורה מהירה זויות וצורות לחיתוכים מדוייקים