מקדחת אדמה קרקע למפעיל בודד

TIA-350STanaka

מקדחת אדמה קרקע למפעיל בודד

מיועד לקידוח קרקע בקוטר עד 200 מ"מ ולעומק עד 1 מטר!