גרזן לעבודות קיצוץ עצים, 630 גרם

Ono 120Silky

גרזן לעבודות קיצוץ עצים, 630 גרם

גרזן לעבודות קיצוץ עצים וחישוף שבילים מתאים לקמפינג.

469 ₪