לא במלאי! גרזן לעבודות קיצוץ עצים, 630 גרם

Ono 120Silky

לא במלאי! גרזן לעבודות קיצוץ עצים, 630 גרם

גרזן לעבודות קיצוץ עצים וחישוף שבילים מתאים לקמפינג.