גרזן חיתוך אורך ידית 260 מ"מ 630 גרם קל תוצרת פינלנד

XXS X5Fiskars

גרזן חיתוך אורך ידית 260 מ"מ 630 גרם קל תוצרת פינלנד

For kindling small wood for camp fire. Handy to carry even on your waist due the belt clip and small size. Great and very versatile tool to replace larger knife when trekking. Chopping Axe XXS X5

189 ₪

מצ'טה אורך חיתוך 505 מ"מ תוצרת פינלנד

WoodXpert XA3Fiskars

מצ'טה אורך חיתוך 505 מ"מ תוצרת פינלנד

מצטה WoodXpert Brush Hook XA3

239 ₪

אין במלאי! מבקע עץ ידני מקצועי 980 מ"מ מבקע 70 מ"מ תוצרת פינלנד

1001617Fiskars

אין במלאי! מבקע עץ ידני מקצועי 980 מ"מ מבקע 70 מ"מ תוצרת פינלנד

משקל 6.120 ק"ג - גרזן ביקוע אנכי מקצועי! Fiskars Log Splitter is a highly innovative and cleverly designed tool for splitting logs effectively, effortlessly and safely. It uses a variable weight - removable 1kg counter weight which moves inside its robust long lasting steel tube as it strikes against the hardened wedge at the business end. The repeated striking of the weight against the wedge quickly splits logs with very little effort while the user's back remains perfectly straight. This means that less effort and strength is required when splitting logs. This is a precise tool, which eliminates the risk of miss-hits meaning consistent results.

לא במלאי! גרזן חיתוך 640 גרם אורך 35 ס"מ רב עצמה!

XS X7Fiskars

לא במלאי! גרזן חיתוך 640 גרם אורך 35 ס"מ רב עצמה!

Designed to be more portable and more powerful