מיקרומטר דיגיטלי 25-50 מ"מ דיוק 0.001mm

3108-50A0.001INSIZE

מיקרומטר דיגיטלי 25-50 מ"מ דיוק 0.001mm

INSIZE 3108-50A Metric Digital Outside Micrometer, IP54, 25 mm-50 mm - Resolution 0.001mm. IP54 dust/waterproof. Button function: on/off, set, ABS/INC. Without data output. LR44 battery, automatic power off. Carbide measuring faces.

770 ₪

סטנד למיקרומטר

6301INSIZE

סטנד למיקרומטר

99 ₪

קליבר מכני 0-150 מ"מ

1205-150SINSIZE

קליבר מכני 0-150 מ"מ

189 ₪