משאבה טבולה למים אפורים 4m עם מצוף

HD4305HYUNDAI

משאבה טבולה למים אפורים 4m עם מצוף

משאבת מים עם מפסק שאיבה ע"י מצוף מיועד למים דלוחים.

משאבה טבולה למים נקיים 4m עם מצוף

HD3305HYUNDAI

משאבה טבולה למים נקיים 4m עם מצוף

משאבת מים עם מפסק שאיבה ע"י מצוף מיועד למים נקיים.

269 ₪