צינור גן צהוב בעובי "¾ 50 מטר - צינור מים לגינה עמיד במיוחד!

50m-"¾-4627Polack

צינור גן צהוב בעובי "¾ 50 מטר - צינור מים לגינה עמיד במיוחד!

צינור גן איכותי ביותר ועמיד במיוחד!

220 ₪

ברז גן "1/2

Polack

ברז גן "1/2

ברז גן "1/2

19 ₪

צינור גן עובי "½ 25 מטר - צינור גינה עמיד במיוחד!

25m-"½-6616Polack

צינור גן עובי "½ 25 מטר - צינור גינה עמיד במיוחד!

צינור גן איכותי ביותר!

ברז גן שגיב "3/4

שגיבPolack

ברז גן שגיב "3/4

ברז גן שגיב "3/4

42.9 ₪

ברז גן שגיב "1/2

שגיבPolack

ברז גן שגיב "1/2

ברז גן שגיב "1/2

29.7 ₪