מתחחת אדמה מוטורית עם סיבוב נגדי

T450MTD

מתחחת אדמה מוטורית עם סיבוב נגדי

מיועדת לשימוש מקצועי

5077 ₪

מתחחת מוטורית ברוחב עד 81 ס"מ

T/380MMTD

מתחחת מוטורית ברוחב עד 81 ס"מ

לשימוש מקצועי עד 1000 מ"ר