מוט גובה טלסקופי פיבר 8.4 מ' להדברת חדקונית הדקל

UN-FT84GUNGER

מוט גובה טלסקופי פיבר 8.4 מ' להדברת חדקונית הדקל

חידקנית חדקונית חדקנית חודקנית

מוט גובה טלסקופי קרבון 13 מ' להדברת חדקונית הדקל

UN-13meterUNGER

מוט גובה טלסקופי קרבון 13 מ' להדברת חדקונית הדקל

חידקנית חדקונית חדקנית חודקנית