קוטל נמלים גרגירי אורגני לגינה ולדשא (אינו דזיקטול)

טלסטאר 500grFMC

קוטל נמלים גרגירי אורגני לגינה ולדשא (אינו דזיקטול)

מיועד לקטילה ממוקדת של נמלים בקינים ולפיזור שטח, ללא זרחן אורגני!

קוטל נמלים גרגירי אורגני לגינה ולדשא (אינו דזיקטול)

טלסטאר 1 ק"גFMC

קוטל נמלים גרגירי אורגני לגינה ולדשא (אינו דזיקטול)

מיועד לקטילה ממוקדת של נמלים בקינים ולפיזור שטח, ללא זרחן אורגני!