הוראות הפעלה ובטיחות למשאבות טבולות

אנא קרא את ההוראות בטרם תפעיל את המכשיר.

הקפד על ההוראות וכך תפיק מהמוצר את התועלת המרבית.

 

נא פעל על פי ההוראות הבאות:

 1. אל תשא את המשאבה כאשר אתה אוחז בכבל חשמל.
 2. מנע נפילת המשאבה.
 3. התקן את המשאבה במצב מאונך.חבר את הצינור למשאבה באמצעות חבק (בנד) מתאים, וודא שהצינור אינו מכופף בזווית חדה.
 4. וודא שקצה היניקה נמצא תחת מפלס היניקה, הקפד לא להפעיל את המשאבה מתחת לגובה המים המינימאלי המופיע על המשאבה, בכל מקרה לא מומלץ להפעיל משאבה כשאינה טבולה לחלוטין במים.
 5. ודא שהמשאבה מוצבת על מצע קשיח ויציב.
 6. ודא שלא יכנסו למשאבה בוץ, עשבים, סמרטוטים, מגבונים לחים, שערות וכדומה אשר יכולים לגרום לסתימה.בכל מקרה אל תכניס את המשאבה למקום בו לא ידוע סוג הנוזל הנשאב וגודל העצמים הנמצאים בתוכו.
 7. בעת ניקוי המשאבה, נתק את כבל החשמל ממקור המתח והשתמש בזרם חזק של מים.


בטיחות:

 • וודא שמתח ההזנה הינו 230 וולט חד פאזי, חל איסור מוחלט להתקין את המשאבה כשהיא מחוברת לחשמל.
 • וודא שקיימת הארקה, בכל מקרה חל איסור מוחלט לבצע הארקה לפתיל הזינה הטבול במים.חיבור לרשת החשמל שאינו באמצעות תקע ושקע יבוצע ע"י חשמלאי מוסמך. אין לחבר את המשאבה עם כבל מאריך חשמל.
 • תיקון המשאבה שהתקלקלה או נפגמה יתוקן במעבדות החברה.
 • ודא שהינך משתמש בכבלים חשמליים ושאר אביזרי חיבור בעלי בידוד עם התנגדות חשמלית של מגה-אום לפחות.
 • המנע ממגע עם המים במאגר כאשר המשאבה טבולה בהם ומחוברת לחשמל.
 • הקפד לחבר את המשאבה אך ורק לקו חשמלי הכולל מפסק זרם פחת.הקפד לחבר את המשאבה אך ורק לשקע חשמלי הכולל הארקה.
 • אין להפעיל את המשאבה בבריכת שחיה בזמן שבני אדם שוהים בתוכה.
 • חבר את תקע החשמל כך: כאשר התקע פתוח והינך מביט על ברגי ההידוק – חוט כחול צד שמאל, חוט חום צד ימין, חוט צהוב ירוק למטה.

שים לב:

 • המשאבה אינה כוללת בידוד כפול, במידה ופתיל הזינה ניזוק, יש להחליפו במעבדות שרות.
 • לפני הוצאת המשאבה ממאגר המים, יש לנתק אותה ממקור זרם החשמלי.
 • לפני ניקוי המשאבה, יש לנתקה ממקור זרם חשמלי.
 • המשאבות מיועדות לשאיבת מים בטמפ' עד 35 מעלות צלזיוס.
 • המשאבות אינן מיועדות לשאיבת נוזלים דליקים, כימיקלים ומי-ים.
 • אין להפעיל את המשאבה במקומות בהם קיימת סכנת התפוצצות.

לשאלות ובירורים נוספיםפנו אלינו ונשמח לענות על כל שאלה.

בברכת עבודה בטוחה ויעילה, פולק הספקה.