הוראות בטיחות והפעלה למסורי גרונג ופנדל

אנא קרא את ההוראות בטרם תפעיל את המכשיר.

הקפד על ההוראות וכך תפיק מהמוצר את התועלת המרבית.

 

בטיחות:

1.הרכב משקפי מגן בעת העבודה.

2.אין להשתמש במכשיר ללא מגן על דיסק החיתוך.

3.אל תשתמש במכשיר בנוכחות חומרים דליקים.

4.דיסק החיתוך חייב להיות מושחז כראוי להשגת ביצועי חיתוך מקסימאליים.

5.דיסק חיתוך שבור או עקום יש להחליף מיידית על מנת למנוע תאונה.

6.השתמש בדסקיות ההידוק המקוריים של המכונה.

7.יש להפעיל מסור זה על משטח יציב.

8.יש לקבע את המכונה לשולחן העבודה.

9.יש להסיר ברגים ומסמרים לפני החיתוך.

10.יש לוודא כי בורג הנעילה משוחרר לפני תחילת העבודה.

11.אין להפעיל את המכשיר ביד אחת, יש לאבטח את החלק הנחתך על ידי מלחציים ולא ביד.

12.החזק את ידית המכשיר באופן יציב.

13.אין להכניס ידיים מתחת לדיסק החיתוך או להניח על שולחן החיתוך בעת ההפעלה.

14.אסור להפעיל את המסור כאשר הדיסק מונח על החומר אותו הנך מתכוון לחתוך.

15.לפני תחילת העבודה, הפעל את המסור ובדוק כי הלהב נע בצורה ישרה וללא רעידות.

16.התחל את הניסור רק לאחר שהמסור הגיע למהירות המקסימלית שלו.

17.בכל תקלה או בעיה, יש לכבות את המכשיר באופן מיידי.

18.בדוק את כבל החשמל שאינו פגום, חתוך או קרוע.

19.תחזוקה, כיוון וטיפול יעשו במסור אך ורק על ידי אדם שהוסמך לכך ע"י חברת "ע.ג פולק הספקה בע"מ" 

20.בעת סיום העבודה יש להוריד את הדיסק לכיוון שולחן החיתוך ולסוגרו בכפתור הבטיחות שנועל את המסור.

21.לפני ביצוע כל פעולת כיוון או אחזקה, יש לוודא כי כבל החשמל מנותק משקע החשמל.

 

הפעלה:

  1. חבר את המכונה ללוח החשמל.
  2. ודא כי לוח החשמל או השקע הינו ישיר וללא כבל מאריך, אם המכשיר אינו עובד חבר אותו למקור מתח אחר, קרוב למקור.
  3. בכדי להפעיל את המכונה יש ללחוץ על כפתור המשבת ורק לאחר מכן ללחוץ על ידית ההפעלה.
  4. להורדת הדיסק לכיוון עצם המיועד לחיתוך יש לשחרר את הידית שמעל מגן הלהב. אם יש מכשיר קרן לייזר אנכי נוסף, ודא כי ישנן סוללות ושהן מלאות, קרן הלייזר אינה קשורה למערכת החשמל של המסור.

 סרטון בנושא החלפת הלהב 

 

לשאלות ובירורים נוספיםפנו אלינו ונשמח לענות על כל שאלה.

בברכת עבודה בטוחה ויעילה, פולק הספקה.