הוראות בטיחות והפעלה למלטשת סרט שולחנית

אנא קרא את ההוראות בטרם תפעיל את המכשיר.

הקפד על ההוראות וכך תפיק מהמוצר את התועלת המרבית.

 

אזהרה!

בשימוש בכלים חשמליים, הקפד לפעול עפ"י ההוראות על מנת להמנע מסיכון שריפה, מכת חשמל, וכל פגיעה גופנית אחרת.

היה בטוח כי כל המשתמש בכלי קרא והבין את הוראות הזהירות והוראות ההפעלה  של הכלי.

 1. דע את כח הכלי. קרא בעיון ובקפדנות את הוראות הכלי כדי לדעת את כוחו, מגבלותיו והסכנות האפשרויות הטמונות בהפעלתו.
 2. שמור על שטח עבודה נקי ומבוער. אזור עבודה מלוכלך ו/או חשוך מזמין תאונות עבודה מסוכנות.
 3. הרחק מהשג ידם של ילדים.  כל מבקר צריך להשמר שלא להיות בקרבת הכלי או באזור עבודתו. כמו כן למנוע כל הפרעת עבודה למפעיל ולכבל החשמל.
 4. המנע מסביבת עבודה מסוכנת.  אל תחשוף את כלי העבודה לגשם ואל תעבוד איתם בסביבה לחה או רטובה.  אל תשתמש בכלי בנוכחות חומרים דליקים ו/או גזים.
 5. שימוש בכבל מאריך חיצוני. אם הכלי מופעל לשימוש חיצוני השתמש רק בכבל מאריך לשימוש חיצוני המסומן כך.
 6. השתמש במשקפי מגן.  השתמש במשקפי או מסיכת מגן אם ההפעלה מאובקת.
 7. התלבש כיאות. לבוש מרושל ורפוי, כולל תכשיטים ושיער ארוך עשויים להתפס בחלקים נעים של הכלי. השתמש בכפפות גומי.
 8. עבודה בטוחה.  השתמש במלחציים או מלקחיים כדי לאחז בעבודה בבטיחות ועל מנת ששני ידיך תהינה משוחררות להפעלת הכלי.
 9. הגנה מפני שוק חשמלי. הגן על גופך מפני מגע עם משטחים בסיסים כמו צינורות, רדיאטור וכו'. תמיד בדוק את אזור העבודה כי לא קיימים חוטי חשמל חשופים ושמור על הכלי באזור מבודד.
 10. אל תפעיל כח על הכלי. העבודה תבוצע טוב ובטוח יותר כפי שתוכנן הכלי.
 11. שמור על ידיך מחוץ לאזור החלקים הנעים.
 12. השתמש בכלי הנכון. לעולם אל תשתמש בכלי המיועד לעבודה קלה כאשר הינך מעוניין בעבודה כבדה. לעולם אל תשתמש בכלי לעבודה שלא נועד אליה כמו שימוש במשור עגול לחיתוך ענפי עץ או קורות עץ.
 13. אל תפגע בכבל. לעולם אל תשא או תמשוך את הכלי ע"י הכבל. הרחק את הכבל ממקום חם, משומן או מאובייקטים חדים.
 14. דאג לתחזוקה של הכלי. לביצועי כלי מושלמים שמור עליו נקי. פעל עפ"י הוראות התחזוקה לשימון הכלי, החלפת האביזרים וכו'. שמור על הידיות נקיות ללא חומרי גירוז ו/או שימון. באופן תקופתי בדוק את המתגים של הכלי, הכבל והכבל המאריך. בדוק את כל החלקים הנעים ליישור וחיזוק. לכל פעולת החלפה ותיקון של חלקים לא תקינים ו/או שבורים של הכלי השתמש רק בטכנאי מורשה של מחלקת השירות.
 15. אל תשמור על טווח מוגזם.  שמור על רגליים יציבות כהלכה.
 16. המנע מהפעלה לא מתוכננת. היה בטוח שהכלי כבוי לפני חיבורו לחשמל. אל תשא כלי המחובר לחשמל כשאצבעך ליד מתג ההפעלה.
 17. בדוק חלקים שניזוקו.  לפני כל הפעלה וודא כי לא קיימים חלקי מרכב ו/או אביזרים שניזוקו. בכל מקרה של החלפת חלקים פנה למחלקת השירות.
 18. ניתוק הכלי. כשאינך משתמש בכלי וכשהינך מעוניין להחליף אביזרים ו/או לבצע פעולות תחזוקה וודא כי הכלי אינו מחובר לחשמל.
 19. היה ערני. שים לב למה שאתה עושה והשתמש בהגיון. אל תעבוד עם הכלי כשאתה עייף או תחת השפעת סמים ואלכוהול.
 20. אחסן כלים שאינם בעבודה.  כלים שאינם בשימוש יש לאחסן במקום יבש וגבוה נעולים מהישג ידם של ילדים.

לשאלות ובירורים נוספיםפנו אלינו ונשמח לענות על כל שאלה.

בברכת עבודה בטוחה ויעילה, פולק הספקה.