תקני בטיחות לנעלי עבודה לפי התקן האירופאי והישראלי EN-345.


תקן 02 - נעלי עבודה ללא כיפת מגן, נגד החלקה, בולם זעזועים בעקב הרגל.


תקן S1 - נעלי עבודה עם כיפת מגן, (200 ג'אול ) נגד החלקה, בולם זעזועים בעקב הרגל, תכונות אנטי סטטיות, התנגדות לחדירת מים במשך 30 דקות.


תקן S2 - נעלי עבודה עם כיפת מגן, (200 ג'אול ) נגד החלקה, בולם זעזועים בעקב הרגל, תכונות אנטי סטטיות, התנגדות לחדירת מים במשך 60 דקות.


תקן S3 - נעלי עבודה עם כיפת מגן, (200 ג'אול ) נגד החלקה, בולם זעזועים בעקב הרגל, תכונות אנטי סטטיות, התגדות לחדירת מים במשך 90 דקות, בתוספת רפידת הגנה בסוליית הנעל המונעת חדירת עצמים חדים מהסוליה לרגל.