הפעלת גנרטורים בהתאם לדרישות חברת החשמל

גנרטורים למתח נמוך מחויבים לעמוד בדרישות תקנות החשמל כפי שמופיעות בחוק. הפעלה של מכונות מן הסוג הזה אפשרית במספר סיטואציות. עסקים מנצלים את מקור המתח החשמלי הנייד של מחולל כגיבוי למערכות החשמל הקיימות, בעיקר עבור מקרים של נפילות או הפסקות. מנגד, בקרב המגזר הפרטי ניתן לראות ביקוש גדול למקורות מתח ניידים באירועים המתקיימים בשטח, בטיולים וכן הלאה. המשותף לכל יישומי המכונות הוא הצורך בהקפדה על הוראות הבטיחות. רק באמצעות הוראות אלו ניתן להבטיח הפעלה יעילה של המכשיר לאורך זמן, תוך מניעת טעויות ונזקים בלתי הפיכים.


הוראות תקנות החשמל לא מתקיימות לגבי כל המכונות. הן מתייחסות לגנרטורים סיבוביים, חד מופעיים או תלת מופעיים. עם זאת, ההוראות מתייחסות למכשירים בכל הספק שהוא מעל V50 ועד V1,000, ובתדירות של 50 הרץ. המחולל הוא מכונה באמצעותה ניתן להמיר אנרגיה מכאנית לאנרגיה חשמלית והדגש העיקרי בעת ההפעלה הוא על ההספק, המתח וההזנה.


נוכחות חשמלאי ותחזוקה של מקורות מתח
תכנון מתקן חשמלי מהסוג של מחולל מחייב נוכחות של חשמלאי מוסמך. רק אנשי מקצוע בעלי ניסיון והכשרה יודעים כיצד לבצע את העבודה בכל שלביה, לרבות תיקון של מחולל תקול או בלוי. גם בדיקה שגרתית נעשית על ידי טכנאית מטעם חברת החשמל או גוף פרטי אחר. עבור הפעלת מחולל קבוע המשמש לאספקת זרם יש לקבל היתר. הרישיון הרלוונטי ניתן מאת משרד האנרגיה והתשתיות והוא זה שמאפשר פיקוח ובקרה על התחום.


על אף האמור לעיל, אין צורך בקבלת רישיון לצורך הפעלת גנרטור נייד לאספקת זרם עבור מתקן זמני (ארעי). במתקנים אלו הדרישה היחידה היא לשמירה על הוראות ההפעלה כפי שמפורסמות על ידי היצרן. במילים אחרות, לא נדרש היתר להפעלת מחולל לתאורת חוץ, או להפעלת כלי עבודה חשמליים בתוך אתר שיפוצים ובנייה.


אילו בדיקות מבצעת חברת החשמל?
הפעלה ראשונית של מחולל קבוע או נייד המיועד לאספקת זרם חלופית צריך להיות מתואם מול חברת החשמל. חל איסור על הפעלה מן הסוג הזה ללא תיאום מוקדם וקבלת אישור. חברת החשמל בוחנת את המחולל המיועד לעבודה במקביל לתשתיות העצמאיות שלה, אולם היא גם רשאית למנוע את ההפעלה עקב פגיעה בביטחון הציבור. חוץ מזה, כל מחולל תלת מופעי הגדול מ-kW5 חייב רישום מול פקידי משרד האנרגיה והתשתית. הרישום מתבצע תוך שבועיים מיום קבלתו ולא יאוחר מכך.


הבדיקה המבוצעת על ידי חברת החשמל בעת העלאת דרישה לאספקת זרם חלופית כוללת מספר פעולות. ראשית, זו בדיקה בטיחותית שמטרתה הבטחת נאותות מערך ההגנה בפני חשמול. שנית, הבדיקה מתמקדת בהיבט הפונקציונאלי ובפעולות נכונות של המחולל והגנותיו בסיטואציות שונות. שלישית, הבדיקה בוחנת את תקינות החגורים שמטרתם למנוע אפשרות לחשמול הרשת בעת הפסקת חשמל. על כל פנים, הפעלת המחולל ופעולות המיתוג מבוצעות אך ורק על ידי המפעיל או חשמלאי המתקן הקיין באיזור התפעול.


לסיכום, חברת החשמל היא חלק בלתי נפרד מתשתית אספקת המתח במקומות ארעיים וקבועים. ההתנהלות מול חברת החשמל חיונית למען הפעלה מוצלחת ובטוחה של גנרטור עבור הסקטור העסקי, הציבורי ושאר האזרחים בארץ.