בוקסות, ראצט ואביזרים

פולק מציעה מחלקה מגוונת ומקצועית של בוקסות, ראצטים, כולל בוקסה מ״מ ואינצית, ידית מפתח מד מומנט טורקמטר מדמומנט ועוד !