פלייר, קאטר, מוריד בידוד ומחורר

פולק מתמחה בכלים אלה – מוריד בידוד/מקלף/חושף כבלי חשמל, פלאייר משאבות, פליירים,