ציוד אריזה סרטי הדבקה ואזיקונים

פולק משווקת אזיקונים, אזיקון ניילון, דבק מסקינטייפ ועוד