מד טווח לייזר, מטר ורולטקה

בפולק תמצא מגוון רחב ומקצועי: מטר מדידה, מד טווח לייזר, רולטקות, רולטקה, גלגל מדידה מכני, חצובה ועוד