מד עובי ציפוי, מרווח, קושי, טיב, פינה, קליבר ומיקרומטר

פולק מתמחה בציוד מדידה מגוון ומקצועי: מד עובי זכוכית, מד מרווח, מד עובי צבע, קליברים, מד עלים