מכשירי מדידה לחשמלאים

פולק מתמחים בציוד למדידות חשמל – ממיטב הברות MEGGER ועוד
מד זרם
 (אמפרמטר) הוא מכשיר מדידה למדידת עוצמה של זרם חשמלי. שם המכשיר נגזר מהשם של יחידת המידה של הזרם – אמפר, ומהמילה האנגלית מטר (מונה).

אמפרמטר צבת הוא אמפרמטר ידני העושה שימוש במשנה זרם על מנת למדוד זרמים במעגלים קיימים ללא צורך בפתיחתם. המכשיר מכיל בקצהו טבעת הנפתחת על ידי הפעלת לחץ על ידית ונסגרת באמצעות קפיץ. סגירת הטבעת מסביב למוליך מאפשרת מדידת הזרם העובר בו.

רב-מודד מולטימטר Multimeter הוא מכשיר מדידה שתפקידו למדוד גדלים חשמליים כגון מתח, זרם, התנגדות, קיבול והשראות. מכונה לעיתים “אוומטר” (AVOmeter) מתוך ראשי התיבות של היחידות של הגדלים הנמדדים – A (אמפר), V (וולט) ו-O (אוהם).

התצוגה ברב-מודד היא באחת משתי שיטות:

  • רב-מודד אנלוגי, מציג את הקריאה על ידי מחט שמוזזת בצורה מגנטית ביחס לגודל החשמלי הנמדד, ומציגה את הגודל הנמדד על מסך התצוגה.
  • רב-מודד דיגיטלי, פועל על עיקרון של המרת אותות אנלוגיים לדיגיטליים.

רב מודד מאגד למעשה מספר מכשירי מדידה. הדגמים הבסיסיים מאגדים בדרך-כלל: מד-מתח, מד-זרם ומד-התנגדות. המכשירים המתקדמים יותר מאגדים מודדים נוספים.

אופן השימוש

  • כאשר רוצים למדוד מתח, מחברים את הרב-מודד לשתי הנקודות שביניהן רוצים למדוד את המתח. במצב זה מתפקד המכשיר כוולטמטר.
  • כאשר רוצים למדוד זרם, מנתקים את המוליך בו זורם הזרם שאמור להימדד ומחברים את הרב-מודד בין הקצוות המנותקים. במצב זה מתפקד המכשיר כאמפרמטר.
  • כאשר רוצים למדוד התנגדות מחברים את הרב-מודד במקביל לרכיב הנמדד, בזמן שהרכיב איננו מחובר למקור מתח או במקביל לרכיבים מוליכים אחרים. מדידת התנגדות מתבצעת גם בין כל שתי נקודות שרוצים לדעת את ההתנגדות ביניהן ובלבד שאין מתח בין אותן נקודות. במצב זה מתפקד המכשיר כאוהם-מטר.

מאמ”ת ופחת

מפסק אוטומטי מגנטי תרמי (מאמ”ת, מא”ז, חצי אוטומט) הוא סוג של מבטח – רכיב חשמלי שנועד להגן מפני זרמי יתר: קצר או עומס יתר. עקרון הפעולה של המאמ”ת הוא הפסקת הזרם על ידי ניתוק המעגל, כתוצאה מפעולה מכנית המתרחשת בתוכו. מאמ”ת משמש בדרך כלל להגן על מעגל חשמלי אליו מחוברים מספר מכשירים, אך לעיתים נדירות ניתן למצוא מכשירים שמותקן בהם מאמ”ת כהגנה פנימית. לאחר ניתוק המעגל או המכשיר על ידי המאמ”ת ניתן לחברו מחדש פשוט על ידי הרמת מתג.
ממסר פחתמפסק דלףמפסק פחת או מפסק מגן הוא מפסק המנתק אוטומטית את הזנת החשמל, במקרה של הופעת זרם זליגה. מטרתו של המפסק להגן מפני התחשמלות וכן למנוע את הסכנה להתפתחות שריפה. ממסר פחת יכול להגן על מכשיר בודד, על מעגל בודד, על מספר מעגלים או אף על מתקן חשמלי במלואו כגון מתקן חשמל דירתי. ישנם ממסרי פחת המיועדים לזרם חילופין, חד או תלת-פאזיים וכאלו המיועדים לזרם ישר. ממסר פחת כשלעצמו לא יכול להגן על המערכת, והוא רק משפר את ההגנה אותה מקבלת המערכת על ידי הארקה.

ויקיפדיה