משאבת יניקה עצמית, משאבה לבאר מים, משאבה חיצונית למיכל מים. משאבה חיצונית שקטה,