סולם אלומניום מפרקי – חלקם משמשים גם פיגום קל להנחת כלי עבודה בלבד – לא משטח עבודה. סולמות פרקים 4×4 5×4 6×4 או 4 על 4