ציוד השקיה, גלגלות לצינור גינה וצינורות

פולק מציעה מגוון מקצועי וביתי לציוד גינה” גלגלת השקיה אוטומטית, אקדח מים, ועוד..